16 Haziran 2011 Perşembe

Chat Aşkları ve MağdurlarıChat ortamlarına girmenin kadın ve erkeğe verdiği zararlar had ve hesaba gelmeyecek kadar çoktur. Eşiyle arasında hiç bir problem ve sorun olmayan insanların aralarına koca ihanetler,koca acılar,koca kederler,koca elemler,koca sadakatsizlikler ,koca muhabbetsizlikler hep chat ortamları yüzünden giriyor...Chat virüsleri girdiği akıl ve kalplerin sadakat ve muhabbet ibrelerini bozup,haram ve günah ve sadakatsizliğe çeviriyor.Eşlerin birbirine olan muhabbet ve aşklarını ve heyecanlarının dinamiklerini bozup rotayı isyan ve ihanete çeviriyor.Can sıkıntısı hastalığını Chat’ın heyecan ve arzu haplarıyla teskin etmeye çalıştırıyor.Evlenmeden önce uyuşan,eşleşen,birbirini anlayan anlaşan,konuşan dertleşen, seven, arzu duyan kalpler Chat yüzünden birden muhabbet ve sadakatleri nefretlere,kederlere,soğukluklara tahammülsüzlüklere dönmeye başlıyor.Ruhlar,kalpler,ve gönüller birbirinden uzaklaşmaya gönüller arasında mesafeler açılmaya başlıyor.

Chat’ın etkisi ve rüzgârına kapılan insanlar artık küçük dört duvar arasındaki evlerinden kurtulup sanal âlemlerin koridorlarından geçip karşı cinsin kalplerine ve gönüllerine misafir olmaya başlıyor. Chat ortamları ve aşkları ile cüretler artıp cesaretler çılgınlaşıp, sadakatler parçalanıyor..

Chat ortamlarında böl, parçala ve yut sistemi işlediği için chatın tuzaklarına düşenler sevgilerini ,muhabbetlerini ve aşklarını o ortamda buldukları insanlarla paylaştığı için ister istemez eşine vermesi gereken muhabbet ve sevgiler ve tutkuları bölünmeye başlıyor..kalbi ve sevgisi iki ,üç, beş kişi arasında parçalanıp küçülmeye başlıyor..Bazen chat aşklarına verilen sevgi ve muhabbet oranları evdeki eşine taksim edilen oranları geçiyor..Muhabbet ve aşk ve sevgi taksimatının yönünü değişiyor.Bölünen ve parçalanan sevgi ve muhabbetlerden eş ve çocuklara bir şeyler kalmıyor..Sevginin muhabbetin aşkı ,sıcaklığı ve heyecanı eşten alınıp gayri meşru Chat aşkına verilince evdeki eşe karşı soğukluk başlıyor.Sırtını eşe döndükçe chat aşkına yaklaşılıyor.Evi ve evindeki eşi onu üşütmeye başlıyor.
Kalbine koyduğu gayri meşru muhabbet aşkıyla kalbini ısıtmaya çalışıyor.Eşiyle maddi ve manevi bağları koptukça chat aşkına bağlılık artıyor.Eşiyle manevi iplerini koparıp kendisini yalancı, sanal bir Chat aşkının aşık ağlarına bağlıyor.
Sevgisi ve muhabbeti chat aşkına doğru akmaya başlayınca eşine karşı ise nefret başlıyor..Canı, kanı ,sevdiği olan iyi ve kötü, günde beraber olmaya söz verdiği eşine ait olan sadakat, namus, şeref, iffetini ve muhabbetini chat aşkına yağmalatmaya başlıyor.Aşkın muhabbetin limitlerini sıfırlattığı için eşinden uzaklaşıyor.Chat aşkınının yalancı güneşine yaklaşıp onunla ısınmaya çalışıyor.Aşkı bölünüyor ,muhabbeti bölünüyor, sevgisi bölünüyor, dağılıyor ,gücü tükeniyor. Bu haliyle bir arada bir derelerde kalıyor.Yalancı aşk esintileriyle serinlediği için esintiden vazgeçemiyor.Yalancı aşk sağanağından güya susuzluğunu gideriyor,tutkularını güya söndürüyor.
Halbuki bilmiyor ki, ardına takıldığı yalancı aşk düşmanı ve haram havarisi sadece hayatını ve sevgisini bölüp parçalıyor..

Chat aşkı ve ortamı sadece imanını iffetini yuvasını imanını bölüp parçalayıp ,yutuyor ve tüketiyor.Bu eksilmeler sonucu vicdani hesaplaşmalar ve korkular başlıyor.Canı sıkıntısı için girdiği yerler yüzünden hayatı imanı, cananları sıkılmaya başlıyor.Dil yalana alışıyor,göz harama kanıyor,kalp aldatmaya başlıyor.

Chat aşkı vuslatı için eşinin ölümünü kurgulayıp hayali cenazelerle ruhunu fatihalar okuyor.Chat aşkıyla arasında eşini engel gördüğü için ona sinsice düşmanlık hisleri beslemeye başlıyor.Gözünde ne çocuk,ne evlat nede eş kalmıyor.Rotayı,ahlakı imanı kaybetmiş hislerin ve duyguların baskısı ile hareket ederek akılsız aşkın aklına uyuyor.Dağılmış akıl,kalp ve sevgisine evini dağıtmak ,yuvasını yıkmak korkusunu da katıyor.

Bu feci akibetlerin başlangıç noktası hep merak,can sıkıntısı ve gizli şeytani bir heyecan ve yenilik arama meyili yüzündendir.Hiç bir kimsenin memnun olmadığı ve acı çektiği bu ortamların yönetmenleri şeytan olduğu için Chat aşkları hep mutsuz sonla bitiyor.Alt yapısı gayri meşru olduğu için temeli bozuk olduğu için,mağdurlar ya zina mağduru ya aşk mağduru yada ihanet mağduru oluyor.Bu sayıları milyonlara varan mağdurlardan olmak istemeyen eşiyle eviyle çocuğuyla yetinsin.

Yalancı mamalara,emziklere,hülyalara deryalara kanmasın aldanmasın.Aldananlar gözlerini hep kederde hüzünde acıda felaketlerde açıyorlar.

Hiç yorum yok: